Bắt đầu với điều trị Invisalign thật dễ dàng

Đội ngũ hỗ trợ đặc biệt về nụ cười của chúng tôi luôn sẵn sàng kết nối bạn với bác sĩ được đào tạo về Invisalign gần bạn.

invis is hướng dẫn bạn trên
hành trình Invisalign.

Yêu cầu đặt hẹn

 

 

Hệ thống Invisalign được chỉ định điều trị bởi bác sĩ và không được bán trực tiếp cho bệnh nhân.
desktopImageipadImagemobileImage
invisalign

Bạn đang tự hỏi liệu điều trị Invisalign
có phù hợp với bạn không?

Chúng tôi ở đây để giúp bạn.
Hãy bắt đầu bằng cách khám phá những gì bạn cần.

desktopImageipadImagemobileImage

Bắt đầu nhìn thấy nụ cười mới của bạn trong vòng 6 tháng2

Tùy thuộc vào mức độ phức tạp của ca, bạn thậm chí có thể bắt đầu thấy kết quả sau vài tuần.

invis is kết quả có thể thấy được.

Nụ cười bạn luôn mong muốn bắt đầu từ đây

invis is bác sĩ được đào tạo Invisalign gần bạn.


Tìm bác sĩ

desktopImageipadImagemobileImage

Chuẩn bị cho bước đầu tiên

Bạn không biết nên bắt đầu cuộc hẹn từ đâu?
Hãy để chúng tôi gửi bảng đánh giá câu hỏi trực tiếp đến hộp thư của bạn.

  • Tôi sẽ cần quét răng kỹ thuật số hay lấy dấu cao su?
  • Điều trị của tôi sẽ kéo dài bao lâu?
  • Invisalign có thể điều trị tình trạng của tôi không?
app store

Giữ nụ cười của bạn theo đúng lộ trình chưa bao giờ dễ dàng đến thế.​

Tải xuống ứng dụng My Invisalign​.

app store
play store