Mục tiêu & Sứ mệnh
của chúng tôi

Chúng tôi tin rằng một nụ cười đẹp hơn có sức mạnh tạo ra được tương lai. Vì vậy chúng tôi tạo ra công nghệ để giúp mọi người thăng tiến trong cuộc sống.

Tham vọng của chúng tôi là tạo bước thay đổi đột phá trong cách chỉnh nha để mọi người trên toàn thế giới có một nụ cười đẹp hơn.

Đến nay, chúng tôi đã biến đổi thành công hơn 10 triệu nụ cười trên toàn cầu.

Chúng ta Sinh Ra
để Chuyển Động

Ai đứng yên sẽ trì trệ.

Nhưng chúng ta sinh ra là để tiến triển.

Để luôn tiến bước.

Để theo đuổi sự tuyệt vời.

Để chuyển động.

Để không chỉ chấp nhận cái ta thấy,

mà còn hình dung một thứ gì mới.

đó là cách chúng tôi sáng tạo ra bộ chỉnh nha trong
suốt Invisalign®.

Vì chúng tôi sinh ra để chuyển động.

Giống như bạn vậy.

Tìm một bác sĩ đã được đào tạo về Invisalign gần bạn

Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin
y tế để phục vụ nhu cầu của bạn. Hãy đăng ký
tên của bạn để sử dụng thêm các dịch vụ.

Hãy theo dõi chúng tôi để có tin tức và các câu chuyện mới!

Muốn có thêm thông tin về Điều Trị Invisalign?

Chúng tôi sẽ gửi thẳng gói thông tin của mình đến email của bạn.

Tên Riêng
Họ
Địa Chỉ Email Của Bạn
Số Di Động Của Bạn
Nơi cư trú/ làm việc hiện tại